Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

KMiPKM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Uroczystość Jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. inż. KAROLA GRUDZIŃSKIEGO

Uroczystość odbyła się 20 grudnia 2011 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Szczecin, Aleja Piastów 19

Prof. dr hab. inż. Karol Grudziński urodził się 3 lipca 1931 roku w Ujściu n. Notecią. W czasie wojny został wywieziony wraz z rodzicami na przymusowe roboty do Niemiec. Po powrocie do kraju (w 1946 r.) ukończył szkołę podstawową w Ujściu (1947), a następnie Liceum Ogólnokształcące w Pile. Dyplom inżyniera mechanika uzyskał w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie (1955), a dyplom magistra inżyniera na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej (1958).

Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1955 roku w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, z którą związał się na stałe, przechodząc wszystkie szczeble kariery pracownika naukowo-dydaktycznego, od asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (1970), a stopień naukowy doktora habilitowanego Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1980). W 1991 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1996 roku był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1982-2001 był organizatorem i kierownikiem Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym PS. Powstała ona z dwóch oddzielnych Zakładów (a wcześniej Katedr) Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów oraz Podstaw Konstrukcji Maszyn, należących do różnych instytutów na wydziale. Prowadził wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych z przedmiotów mechanika i wytrzymałość materiałów, a także prace dyplomowe, dotyczące modelowania i analizy wytrzymałościowej połączeń konstrukcyjnych. Po przejściu na emeryturę (2001) nadal utrzymuje ścisły kontakt z tą katedrą i pracuje naukowo.

Więcej…
 

Uroczyste otwarcie laboratorium z maszyną wytrzymałościową INSTRON 8850

W dniu 20 grudnia 2011 r. w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn odbyło się otwarcie nowego laboratorium z serwohydrauliczną maszyną wytrzymałościową INSTRON 8850. Maszyna ta została zakupiona w ramach przyznanej dotacji aparaturowej (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr  6092/IA  /3908/2010 z dnia 24 marca 2010 r.).

 

Redagowanie strony WWW w KMiPKM

Informacje o serwisie i zasady korzystania obsługi serwisu WWW.

Pomoc w redagowaniu artykułów jest na stronie wiki.joomla.pl.
Administrator sieci w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn: dr inż. Marek Zapłata
Administrator sieci w Zakładzie Mechaniki Technicznej: dr inż. Kamil Urbanowicz