Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

KMiPKM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów

Tematy i program ćwiczeń laboratoryjnych z Wytrzymałości Materiałów

Numer
ćwiczenia

Temat ćwiczenia

Czas
godz.

Sala

 

Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych

dodatek 1, dodatek 2

1

s. 035

1

Statyczna próba rozciągania metali

dodatek 1, dodatek 2, dodatek 3, dodatek 4, dodatek 5, dodatek 6

2

s. 035

s. 38 HT

2

a) Próba ścinania

b) Próba udarności - dodatek 1

1

s. 035

3

Statyczna próba ściskania metali

1

s. 035

4

Pomiar twardości metali

2

s. 035

s. 38 HT

Kolokwium nr 1

1

s. 035

5

Badanie metali na zmęczenie

1

s. 38 HT

6

Wyboczenie

1

s. 38 HT

7

Pomiar naprężeń za pomocą tensometrów oporowych oporowymi

2

s. 035

8

Wyznaczanie modułu Younga, umownej granicy proporcjonalności i umownej granicy plastyczności

1

s. 035

 

9

Wyznaczanie ugięcia belki, twierdzenie Maxwella

Wyznaczanie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej

 

1

s. 035

Badanie drgań układu sprężystego s. 38 HT

 

Kolokwium nr 2

1

s. 035

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN zajęć prowadzonych w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów - PDF

Strona tytułowa teczki - PDF

Strona tytułowa sprawozdania - PDF

Protokoły:
1. Statyczna próba rozciągania metali - PDF
2a. Próba ścinania - PDF
2b. Próba udarności - PDF
3. Statyczna próba ściskania metali - PDF
4. Pomiar twardości metali - PDF
5. Badanie metali na zmęczenie - PDF
6. Pomiar naprężeń za pomocą tensometrów oporowych oporowymi - PDF
7. Wyboczenie - PDF
8. Wyznaczanie modułu Younga, umownej granicy proporcjonalności i umownej granicy plastyczności - PDF
9. Wyznaczanie ugięcia belki, twierdzenie Maxwella. Wyznaczanie reakcji belki statycznie niewyznaczalnej - PDF_a, PDF_b