Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

KMiPKM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych

Tematy i program ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot: Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn S2

Numer
ćwiczenia

Temat ćwiczenia

Czas
godz.


Prezentacja systemu NASTRAN FX

1

1

Analiza statyczna płaskiej kratownicy

2

2

Analiza statyczna przestrzennej kratownicy

2

3

Tworzenie siatki elementów skończonych

2

4

Obliczenia wytrzymałościowe statycznie obciążonej belki

2


Kolokwium  nr 1

2

5

Analiza dokładności modelowania i obliczeń w konwencji MES, na podstawie przykładowych zadań

2

6

Analiza statyczna obciążonego kątownika

2

7

Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej

2

8

Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły

2


Kolokwium  nr 2

2

9

Drgania własne belki, utwierdzonej jednym końcem

2

10

Drgania własne belki zawieszonej na dwóch sprężynach

2

11

Wyboczenie

2

12

Przepływ ciepła przez ścianę

2

Kolokwium  nr 3

1

 

Przedmiot: Modelowanie elementów skończonych
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn N2

Numer
ćwiczenia

Temat ćwiczenia

Czas
godz.


Prezentacja systemu NASTRAN FX

1

1

Analiza statyczna płaskiej kratownicy

2

3

Tworzenie siatki elementów skończonych

2

4

Obliczenia wytrzymałościowe statycznie obciążonej belki

2


Kolokwium  nr 1

2

6

Analiza statyczna obciążonego kątownika

2

8

Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły

2


Kolokwium  nr 2

2

11

Wyboczenie

2

12

Przepływ ciepła przez ścianę

2

Kolokwium  nr 3

1