Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

KMiPKM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Historia

Historia katedry

Obecna Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn wywodzi się z powstałej w 1947 roku Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów, zorganizowanej i kierowanej przez mgr inż. Kamila Wendekera (1947-1954), oraz Katedry Części Maszyn, zorganizowanej i kierowanej początkowo przez mgr inż. Stanisława Smotryckiego (1947-1948). Formalne uprawnienia katedry te otrzymały dopiero na mocy zarządzenia ministra z dnia 31 grudnia 1952 roku, zmieniającego też nazwę Wydziału Mechanicznego na Wydział Budowy Maszyn.
W następnych latach, po przekształceniu Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Szczecińską (w 1955 roku) i w miarę jej rozwoju, zmieniały się nazwy i struktury organizacyjne tych jednostek.
W 1970 roku wydział zmienił nazwę na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn jako jednostka organizacyjna wydziału istnieje od 1982. Organizatorem katedry był doc. dr inż. Karol Grudziński, który kierował nią nieprzerwanie do końca 2001 roku. Od 2002 roku kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. prof. PS Andrzej Witek. W Katedrze są dwa zakłady dydaktyczne:
1. Zakład Mechaniki Technicznej – kierowany do 2002 przez dr inż. Ryszarda Kawiaka, a ostatnio przez dr hab. inż. prof. PS Zbigniewa Zarzyckiego,
2. Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn kierowany najpierw przez mgr inż. Czesława Jacyno, a od 1991 roku przez dr inż. Andrzeja Witka.
W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 15 nauczycieli akademickich. Bardzo ścisły związek z Katedrą utrzymuje nadal jej wieloletni kierownik prof. dr hab. inż. Karol Grudziński.